Huskunstner

Huskunstnerprojekter til skoler

 

Jeg har siden 2009 arbejdet med soundpainting i huskunstnerprojekter støttet af Statens Kunstfond.

 

Projekterne er rettet mod børn fra 2.-6. Klasse. Jeg tilbyder to projekter ” Farvens form og formens lyd" samt ”Musik med improvisation og soundpainting”


Soundpainting er:

Et kompositions/direktionstegnsprog som kan bruges til at skabe musik på stedet og improvisere med store grupper.  Soundpainting er en intuitiv måde at øve det som vi ofte har brug for i en sammenspilssituation – fx gehør, dynamik og fælles rytmefornemmelse. Soundpainting er udviklet af Walter Thompson (New York), som bruger det i sit big band. Se www.soundpainting.com.


Farvens form og formens lyd


Idé

Farvens form og formens lyd’ er en dramatisk og musisk proces for elever i 3. -4. klasse. En proces hvor form, farver og musik hænger nøje sammen, så børnene oplever hvordan forskellige kunstneriske udtryksformer kan påvirke og inspirere hinanden og igen skabe nye og anderledes udtryk.

Inspirationen har vi hugget fra den tyske designskole Bauhaus’ logo i form af en gul trekant, en rød firkant og en blå cirkel og teatermanden Oskars Schlemmers idéer om form, lyd og bevægelse. Vi undersøger hvordan musikken og det visuelle udtryk forholder sig til former og farver. Hvordan lyder en trekantet? Hvilken farve har en firkant? Hvordan er et rundt kostume?


Proces

Vi starter op med en præsentation af os og vores kunstneriske arbejde. Derefter fører en brainstorm over farver og former videre til, at eleverne skal skabe egne små ’form og farve’ -fortællinger, som vi tager afsæt i til selve forestillingen. Derfra fortsætter forløbet med malerier, scenografi og enkle kostumer, samt en udforskning af lyde, instrumenter og bevægelsesmønstre. Via ’soundpainting’ - et let tilgængeligt tegnsprog som børnene lærer at aflæse og spille til - udforskes i fællesskab lyde og instrumenter. Eleverne får således både indsigt i, hvordan musik kan komponeres/skabes og lyde, hvordan man laver små fortællinger, og hvordan man skaber kostumer og scenografi, der passer til bestemte temaer og koreografiske/dramatiske udtryk.

Processen er inddelt i hhv. runde, trekantede og firkantede dage, hvor eleverne maler/ laver kostumer, scenografi og musik, inddelt i grupper, der skiftevis er i musik- og scenografiværkstedet. Forløbet strækker sig over tre uger, i alt 12 dage á fem timer og afsluttes med to visninger med musik, kostumer, scenografi og koreografi for hhv. elever og forældre.  Projektet kan gennemføres med 1-2 klasser af gangen.


Vi

Tineke Noordhoek er komponist, slagtøjsspiller og vibrafonist og Charlotte Calberg er scenograf, dramatiker og cand.mag. i Teatervidenskab og Moderne kulturformidling. Vi har tidligere fået tilskud til projektet med efterfølgende begejstrede tilbagemeldinger fra børn og voksne - og bliver altid spurgt om vi ikke nok kan lave det med andre klasser. Det vil vi gerne……

 

Økonomi

Projektet koster 84.000 kr. hvoraf der kan søges tilskud om 75 % hos Statens Kunstfond, og de resterende 21.000 kr. betales af skolen/kommunen, der også dækker materialeudgifter på ca. 3000 kr. Statens Kunstfonds Huskunstnerordning kan søges to gange årligt.


Musik med improvisation og soundpainting


Projektet sigter mod at få børn til at skabe musik på stedet, opdage nye lyde og klangmuligheder samt sætte musik til en tegning eller fortælling. Processen styres gennem soundpainting. Eleverne oplever at spille med dirigent og spille sammen, og der opstår overraskende og undertiden vældig flotte lydbilleder.


Et forløb kan for eksempel se sådan ud:


1.dag: Her introducerer jeg eleverne for hvem jeg er som musiker og spiller for dem. (Jeg medbringer bl.a. min vibrafon, som for de fleste er en ny og anderledes lyd.)

Vi stiller op, så alle elever har et instrument. Jeg har mulighed for at medbringe instrumenter, som børnene normalt ikke oplever i skolen fx cello, violin og trækbasun. Jeg lærer eleverne nogle soundpaintingtegn, fx start og stop, volumen op og ned, lang tone, staccato…

Ved hjælp af tegnene lærer eleverne meget hurtig at skabe musik i nuet. Alle toner er tilladte, så man kan ikke spille ”forkert”.

I sidste del af dagen tegner eleverne hver en tegning, som fx kan handle om drømme, eventyr eller ting, de er optaget af i dagligdagen. Tegningerne bliver udgangspunkt for resten af forløbet


2.dag: Vi starter med at tale om tegningerne, og om hvordan vi kan lave musik til dem. Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker, men jeg prøver så vidt muligt at få eleverne til at få ideer til hvilke instrumenter der kan bruges til at illustrere forskellige stemninger. En elev tegner måske monstre og en anden prinsesser, og her kan man så sætte dem sammen til en slags eventyr oplevet i musikken.

Dagen bruges så til at øve 2- 3 forløb, der illustrerer nogle af tegningerne. Eleverne lærer flere soundpaintingtegn, som relaterer sig direkte til musikforløbene. Mange af soundpaintingtegnene er lydtegn, fx vindlyde, fløjte og råb.

Sidst på dagen tegner vi måske igen, eller lærer rytmer uden instrumenter, da ørerne måske trænger til hvile.


3.dag: Dette er den store finale, hvor vi sætter alle vores musikforløb sammen til et stort stykke musik. Vi øver og optager musikken, så man måske ender med at have 3-5 numre, man selv har komponeret og indspillet.

Det er også oplagt at ende forløbet med en koncert for de andre elever.

Forløbet kan med fordel strækkes over 4-5 dage.


Man kan have et overordnet emne, som eleverne i forvejen arbejder med, som vi så bruger som inspiration til tegningerne. Hvis eleverne har forberedt nogle fortællinger, kan de også bruges som udgangspunkt og evt. læses op sammen med musikken.


KonTiki skolen skrev flg. i deres ugebrev:


Vi sluttede ugen af med en fantastisk koncert fredag morgen med Graffiti (5.kl.). Inspirationen var de øvrige fags arbejde med overgangsriter og livslinjer m.m. Det blev et storslået stykke om livet fra vugge til grav med lyde ved hjælp af bl.a. stemmebånd, instrumenter, tøjdyr og mobiltelefoner! Fantastisk! Hvor er det godt med inspiration udefra – og det er heldigvis ikke slut endnu: I kan stadig nå at opleve en af disse koncerter med soundpainting og huskunstner Tineke på næste fredag!”Praktisk/økonomisk:


Honoraret er 3.500 kr. pr. dag og minimum 21.000 kr. for 6 skoledage, hvoraf skolen skal betale 5250 kr. Dagene kan strækkes over flere uger. Det kan også være et længere forløb.