Huskunstnerprojekt

Tineke Noordhoek

 Vibrafon, slagtøj og komposition


Kontakt:

28157701

noordtin@hotmail.comHuskunstnerprojekt

Musik med improvisation og soundpaintingProjektet sigter mod at få børn til at skabe musik på stedet, opdage nye lyde og klangmuligheder samt sætte musik til en tegning eller fortælling. Processen styres gennem soundpainting. Eleverne oplever at spille med dirigent og spille sammen, og der opstår overraskende og undertiden vældig flotte lydbilleder.


Et forløb kan for eksempel se sådan ud:


1.dag: Her introducerer jeg eleverne for hvem jeg er som musiker og spiller for dem. (Jeg medbringer bl.a. min vibrafon, som for de fleste er en ny og anderledes lyd.)

Vi stiller op, så alle elever har et instrument. Jeg har mulighed for at medbringe instrumenter, som børnene normalt ikke oplever i skolen fx cello, violin og trækbasun. Jeg lærer eleverne nogle soundpaintingtegn, fx start og stop, volumen op og ned, lang tone, staccato…

Ved hjælp af tegnene lærer eleverne meget hurtig at skabe musik i nuet. Alle toner er tilladte, så man kan ikke spille ”forkert”.

I sidste del af dagen tegner eleverne hver en tegning, som fx kan handle om drømme, eventyr eller ting, de er optaget af i dagligdagen. Tegningerne bliver udgangspunkt for resten af forløbet


2.dag: Vi starter med at tale om tegningerne, og om hvordan vi kan lave musik til dem. Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker, men jeg prøver så vidt muligt at få eleverne til at få ideer til hvilke instrumenter der kan bruges til at illustrere forskellige stemninger. En elev tegner måske monstre og en anden prinsesser, og her kan man så sætte dem sammen til en slags eventyr oplevet i musikken.

Dagen bruges så til at øve 2- 3 forløb, der illustrerer nogle af tegningerne. Eleverne lærer flere soundpaintingtegn, som relaterer sig direkte til musikforløbene. Mange af soundpaintingtegnene er lydtegn, fx vindlyde, fløjte og råb.

Sidst på dagen tegner vi måske igen, eller lærer rytmer uden instrumenter, da ørerne måske trænger til hvile.


3.dag: Dette er den store finale, hvor vi sætter alle vores musikforløb sammen til et stort stykke musik. Vi øver og optager musikken, så man måske ender med at have 3-5 numre, man selv har komponeret og indspillet.

Det er også oplagt at ende forløbet med en koncert for de andre elever.

Forløbet kan med fordel strækkes over 4-5 dage.


Man kan have et overordnet emne, som eleverne i forvejen arbejder med, som vi så bruger som inspiration til tegningerne. Hvis eleverne har forberedt nogle fortællinger, kan de også bruges som udgangspunkt og evt. læses op sammen med musikken.


KonTiki skolen skrev flg. i deres ugebrev:


Vi sluttede ugen af med en fantastisk koncert fredag morgen med Graffiti (5.kl.). Inspirationen var de øvrige fags arbejde med overgangsriter og livslinjer m.m. Det blev et storslået stykke om livet fra vugge til grav med lyde ved hjælp af bl.a. stemmebånd, instrumenter, tøjdyr og mobiltelefoner! Fantastisk! Hvor er det godt med inspiration udefra – og det er heldigvis ikke slut endnu: I kan stadig nå at opleve en af disse koncerter med soundpainting og huskunstner Tineke på næste fredag!”Praktisk/økonomisk:


Honoraret er 3.500 kr. pr. dag og minimum 21.000 kr. for 6 skoledage, hvoraf skolen skal betale 5250 kr. Dagene kan strækkes over flere uger. Det kan også være et længere forløb.

Se også:

www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/huskunstnerordningen/